W naszej parafii posługuje czterech kapłanów ze zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo

Ksiądz Proboszcz

Od 2 lutego 2009 roku, Proboszczem w naszej parafii i superiorem domu Zgromadzenia Misji w Sopocie jest ks. Jerzy Berdychowski CM. Urodził się 10 sierpnia 1961 roku, w Nowym Sączu. Do Zgromadzenia wstąpił w roku 1980, śluby święte złożył 8 grudnia 1984 roku, ukończył Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1986 roku, z rąk ks. bp. Mariana Jaworskiego.

Od święceń pracował między innymi w: Grodkowie i Tarnowie jako katecheta, w Odporyszowie jako promotor powołań. Od roku 1999, był Proboszczem i Superiorem Domu Zgromadzenia Misji w Tarnowie. Pełnił także funkcje wicedziekana i zasiadał w Radzie Kapłańskiej diecezji Tarnowskiej. Był także członkiem Rady Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji.

Obecnie ks. Proboszcz w naszej parafii opiekuje się grupą Semper Fidelis, Modlitewną Grupą Marana Tha, Apostolatem Maryjnym, Ruchem Szensztackim, Chórem Parafialnym, Stowarzyszeniem Miłosierdzia.

Ksiądz Wikary

Od 1 lipca 2016 roku Wikarym w naszej parafii jest ks. Jarosław Bar CM.

Ksiądz Jarosław urodził się 26 maja 1976 roku w Grodkowie, na Opolszczyźnie. Do Zgromadzenia Misji wstąpił w 1996 roku. Śluby święte złożył 8 grudnia 2001 roku. Święcenia kapłańskie przyjął, z rąk ks. bpa Kazimierza Nycza, 17 maja 2003 roku. \

Jako neoprezbiter trafił do parafii w Odporyszowie, gdzie pełnił funkcję katechety i ekonoma domu. Po czterech latach został przeniesiony do bazyliki św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy. Od 2012 roku pracował w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”.

W naszej parafii jest od 1 lipca 2016 roku. Pełni funkcję wikarego oraz ekonoma domu. Opiekuje się wspólnotą Żywego Różańca.

Ksiądz Katecheta

Od 1 lipca 2016 roku katechetą w naszej parafii jest ks. Jakub Kasprzyk CM.

Ksiądz Rezydent

Od 2011 roku w naszej parafii rezyduje ks. Tadeusz Lubelski CM. Urodzony 4 sierpnia 1940 roku, w Zaczarnie. Do Zgromadzenia Misji wstąpił w 1959 roku, śluby święte złożył 8 grudnia 1964 roku, ukończył Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1966 roku, z rąk ks. bp. Juliana Groblickiego.

Od święceń kapłańskich pracował między innymi: w Wrocławiu, Krakowie, Gościkowie-Paradyżu, Belgi, Brukseli, Wiceprowincji Zairskiej, Warszawie, na Słowacji, w Chełmnie, Zakopanem. Obecnie jest Dyrektorem Seniorem Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Polsce.

Aktualnie ksiądz Tadeusz w naszej parafii zajmuje się Kołem Misyjnym. Bierze także czynny udział w krzewieniu idei Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Polsce.

W naszej parafii pomagają także:

Ks. Andrzej Węglarz CM. Urodzony 10 października 1936 roku, w Kamyku. Do Zgromadzenia Misji wstąpił w 1951 roku, śluby święte złożył 8 grudnia 1957 roku, święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1959 roku, z rąk ks. bp. Jana Kantego Lorka. Ukończył studia specjalistyczne z zakresu filozoficzno-psychologicznego na KULu.
Od święceń kapłańskich pracował miedzy innymi: w Krakowie, Lublinie, Gdańsku Oliwie jako wykładowca, ekonom i superior. Obecnie, będąc na emeryturze, pomaga w naszej parafii w odprawianiu Mszy Świętych i Spowiedzi Świętej.

W miarę możliwości, w naszej parafii pomagają także ks. Jan Dobosiewicz CMks. Krzysztof Łytkowski CM, którzy na co dzień są członkami Grupy Misyjnej Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji.