W naszej parafii posługują kapłani

ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo

Ks. Łukasz Patoń – proboszcz

Ks. Cezary Kokociński – wikary, ekonom, asystent domu

Ks. Jakub Kasprzyk – katecheta i duszpasterz

Ks. Tadeusz Lubelski – rezydent, duszpasterz.

Urodzony 4 sierpnia 1940 roku, w Zaczarnie. Do Zgromadzenia Misji wstąpił w 1959 roku, śluby święte złożył 8 grudnia 1964 roku, ukończył Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1966 roku, z rąk ks. bp. Juliana Groblickiego.

Od święceń kapłańskich pracował między innymi: w Wrocławiu, Krakowie, Gościkowie-Paradyżu, Belgi, Brukseli, Wiceprowincji Zairskiej, Warszawie, na Słowacji, w Chełmnie, Zakopanem. Obecnie jest Dyrektorem Seniorem Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Polsce.

Aktualnie ksiądz Tadeusz w naszej parafii zajmuje się Kołem Misyjnym. Bierze także czynny udział w krzewieniu idei Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Polsce.

Pomagają nam także:

  • Ks. Andrzej Węglarz CM
    Urodzony 10 października 1936 roku, w Kamyku. Do Zgromadzenia Misji wstąpił w 1951 roku, śluby święte złożył 8 grudnia 1957 roku, święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1959 roku, z rąk ks. bp. Jana Kantego Lorka. Ukończył studia specjalistyczne z zakresu filozoficzno-psychologicznego na KULu.
    Od święceń kapłańskich pracował miedzy innymi: w Krakowie, Lublinie, Gdańsku Oliwie jako wykładowca, ekonom i superior. Obecnie, będąc na emeryturze, pomaga w naszej parafii w odprawianiu Mszy Świętych i Spowiedzi Świętej.
  • Ks. Krzysztof Łytkowski CM
    Duszpasterz, który należy do Grupy Misyjnej Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji.