Budowa mechanicznego instrumentu organowego

Organy piszczałkowe, jako wotum wdzięczności za dar beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II

 

Bez nazwy-1[2][2]

Wizualizacja projektu

Dlaczego organy piszczałkowe z herbem papieskim Jana Pawła II w naszej parafii?

Jan Paweł II był człowiekiem, który we wszystkim co Go otaczało szukał piękna: podziwiał przyrodę, sztukę, literaturę, był poetą, autorem dramatów i licznych książek, w młodości grał w teatrze, znał także wiele języków, dzięki którym mógł doświadczać piękna drugiego człowieka.

Jego troska o liturgię oraz artystyczne środki wyrazu, za pomocą których przekazywał orędzie Ewangelii, by dotrzeć do serc i umysłów ludzi, świadczą o ważności sztuki, której pięknem można pokazać piękno samego Boga.

Muzyka i organy piszczałkowe w kościele mają podobną misję, ich „brzmienie ceremoniom kościelnym dodaje majestatu, a umysły wiernych podnosi do Boga i spraw niebieskich” (KL 120). Budując organy piszczałkowe, budujemy więc żywy pomnik, który umożliwi nie tylko nam, ale i przyszłym pokoleniom głębsze przeżywanie liturgii. Bogactwo barw obecnych w tysiącach piszczałek posłuży również działalności koncertowej, a więc propagowaniu kultury i sztuki, o którą troszczył się i której twórcą był nasz Papież Polak.

Dla wielu z nas osoba Jana Pawła II była i jest autorytetem, dzięki niemu zmieniło i zmienia się nasze życie, doświadczamy za Jego wstawiennictwem wielu łask, wydaje się więc słusznym, ażeby za pomocą dźwięków płynących z doskonałego instrumentu jakim są organy piszczałkowe chwalić i odczuwać bliskość Boga, dla którego przychodzimy do świątyni.

Tradycją przy budowie organów piszczałkowych
jest patronowanie piszczałce lub głosowi.

Nasze organy piszczałkowe posiadać będą 1630 piszczałek, 28 głosów. Fundatorzy poszczególnych piszczałek po wybudowaniu instrumentu otrzymują dyplom upamiętniający fundację piszczałki oraz zostają uwiecznieni w Księdze Sponsorów Organów, fundatorzy głosów (rzędu piszczałek) uwiecznieni zostają na tablicy pamiątkowej umieszczonej w kościele. Nawet jeśli będziemy gdzieś daleko w świecie, albo już nas na tym świecie nie będzie, nasza piszczałka będzie nieustannie grała na chwałę Pana.

Informację odnośnie ceny poszczególnej piszczałki oraz głosu można uzyskać u Księdza Proboszcza.

Podajemy numer konta, na które można wpłacać ofiary na budowę organów:

PKO BP 20 1020 1853 0000 9402 0010 1642

Serdecznie DZIĘKUJEMY za każdą ofiarę!!!

Mechaniczne organy piszczałkowe, które powstają dla naszej świątyni będą jedynym i niepowtarzalnym, a przede wszystkim pierwszym tego typu instrumentem na Pomorzu, ma on bowiem stylistykę francuską. Organy tego typu charakteryzują się ciepłym i różnorodnym w doborze brzmieniem, obok rejestrów fletowych będziemy mogli usłyszeć rejestry instrumentów smyczkowych, a także dętych blaszanych i drewnianych.

Instrument powstaje w firmie Zdzisława Mollina

 


 

Poszczególne głosy (rejestry) zostały podzielone między trzy klawiatury ręczne (manuał) i klawiaturę nożną (pedał):

IMG_1667

Piszczałki metalowe

Pédale C ? f 1: = 30 tonów

 1. Soubbasse 16? drewno, sosna kryty
 2. Fl?te 8? drewno dąb, kryty
 3. Fl?te 4? cyna, polerowana, otwarty
 4. Basson 16? * cyna, języczkowy
 5. Trompette 8? * cyna, języczkowy

I/P, II/P, III/P


I. Grand-Orgue
C ? a3 = 58 tonów

 1. Bourdon 16? sosna, dąb
 2. Montre 8? cyna, polerowana, prospekt
 3. Fl?te creuse 8? cyna, młotkowana
 4. Prestant 4? cyna, polerowana, prospekt
 5. Doublette 2? cyna, polerowana
 6. Fourniture 2? IV cyna, polerowana4
 7. Trompet 8? * cyna, polerowana, języczkowy

II/I, III/II. Positif Expressif C ? a3: = 58 tonów

 1. Bourdon 8? dąb, cyna, młotkowana
 2. Salicional 8′ cyna, młotkowan
 3. Fl?te ? cheminée 4? cyna, młotkowana
 4. Nazard 2 2/3? cyna, młotkowana
 5. Quarte de nazard 2? cyna, polerowana
 6. Tierce 1 3/5? cyna, polerowana
 7. Cromorne 8? * cyna, polerowana, języczkowy

Tremblant III/II

IMG_2655

Wałki skrętne traktury

III. Récit Expressif C ? a3: =58 tonów

 1. Fl?te harmonique 8? dąb, kryty, cyna, cyna przedmuchana
 2. Gambe 8? cyna, polerowana
 3. Voix céleste 8? cyna, polerowana
 4. Fl?te octaviante 4? cyna, polerowana
 5. Octavin 2? cyna, polerowana
 6. Basson-Hautbois 8? * cyna, polerowana, języczkowy
 7. Trompette harmonique 8? * cyna, polerowana, języczkowy
 8. Clairon 4? * cyna, polerowana, języczkowy
 9. Voix humaine 8? * cyna, polerowana, języczkowy

Tremblant p. Voix humaine
Tremblant