Trzecia niedziela wielkanocna

5 maja 2019

 1. NIEDZIELA, 5 maja
  • Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako Niedziela Biblijna i rozpoczyna Tydzień Biblijny.
  • Spotkanie dla rodziców dzieci obchodzących rocznicę I Komunii Świętej po Mszy św. o 10.30 w Domu Misyjnym.
  • Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo kwestuje dzisiaj na rzecz ubogich z naszej parafii.
  • W kawiarence parafialnej swój dyżur pełni dzisiaj Koło Radia Maryja.
 2. Nabożeństwa majowe odprawiamy codziennie o 17.30 – zachęcamy do powierzenia Maryi wszystkich intencji naszych rodzin, parafii i naszej Kochanej Ojczyzny!
 3. PONIEDZIAŁEK, 6 maja,
  • święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba;
  • drugi poniedziałek Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy – Msza św. o 18.00, po Mszy św. kolejna katecheza oraz spotkania w grupach.
  • W dniach 6-25 maja odbędzie się egzamin maturalny. Pamiętajmy w naszych modlitwach o maturzystach i prośmy o światło Ducha Świętego dla młodzieży przystępującej do tegorocznego egzaminu dojrzałości.
 4. wtorek, 7 maja;
  • w czasie nabożeństwo majowego (17.30) – modlitwa za zmarłych w ostatnim czasie z naszej parafii.
 5. ŚRODA, 8 maja,
  • Uroczystość Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski;
  • 74. Rocznica zakończenia II Wojny Światowej;
  • nabożeństwo majowe (17.30) połączone z Nowenną do Matki Bożej.
  • Po Mszy św. wieczornej, w Sali Domu Misyjnego odbędzie się spotkanie liderów wszystkich grup parafialnych!
 6. PIĄTEK, 10 maja,
  • 83. Ogólnopolska pielgrzymka akademicka i pielgrzymka kierowców na Jasną Górę (10-11 maja);
 7. SOBOTA, 11 maja,
  • dzień odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i pierwszej spowiedzi św. dzieci komunijnych;
  • Spowiedź dla dzieci i rodziców od 9.00;
  • Ogólnopolska pielgrzymka akademicka i pielgrzymka kierowców na Jasną Górę.
 8. NIEDZIELA, 12 maja,
  • W przyszłą niedzielę, na Mszy św. o 10.30, będziemy przeżywali Uroczystość I Komunii świętej i rozpoczniemy biały tydzień.
  • Rocznicę I Komunii św. będziemy świętowali 12 maja, na Mszy św. o 10.30.
  • Przyszła niedziela będzie drugą w tym miesiącu. Taca przeznaczona będzie na konieczne naprawy i remonty. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za zrozumienie i ofiarne wsparcie!
  • Przyszła Niedziela jest tradycyjnie Niedzielą Dobrego Pasterza i rozpoczyna Tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.
 9. WYJAZD DO LEDNICY
  • 1 czerwca nasza parafia organizuje wyjazd na kolejne czuwanie w Lednicy.
  • Zapisy i szczegóły dotyczące wyjazdu u ks. Łukasza Olszewskiego CM.
 10. WYJAZD LETNI DLA MŁODZIEŻY
  • W dniach 13-22 lipca nasza parafia organizuje również letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży.
  • W tym roku będzie to wyjazd pod hasłem: Włochy nieznane, Włochy nie docenione. W planie wyjazdu: Wenecja, Padwa, Piacenza, Piza, Florencja, Rawenna, Tapolca.
  • Zapisy i szczegóły wyjazdu również u ks. Łukasza Olszewskiego CM.

Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi nam, naszym rodzinom, parafii i naszej Kochanej Ojczyźnie – Polsce!

TYDZIEŃ BIBLIJNY

Rozpoczynamy dziś jedenasty tydzień́ Biblijny, który będziemy przezywać́ pod hasłem: „Głosili ewangelię mocą̨ Ducha Świętego” (1 P 1,12).

Nawiązuje ono do tematu całego roku duszpasterskiego, które brzmi: „W mocy Ducha”. Ale przede wszystkim w krótki sposób mówi o tym, że w chrześcijaninie i w Kościele działa moc Ducha Świętego.

Apostoł Paweł wylicza te liczne działania, pisząc w Pierwszym Liście do Koryntian:

„Różne są̨ dary łaski, lecz ten sam Duch;
rożne też są̨ rodzaje posługiwania, ale jeden Pan;
rożne są̨ wreszcie działania, lecz ten sam Bóg,
sprawca wszystkiego we wszystkich.
Wszystkim zaś́ objawia się̨ Duch dla wspólnego dobra.
Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa,
drugiemu umiejętność́ poznawania według tego samego Ducha,
innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu,
innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu,
innemu dar czynienia cudów,
innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów,
innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.
Wszystko zaś́ sprawia jeden i ten sam Duch,
udzielając każdemu tak, jak chce” (1 Kor 12,4-11).

Słowo Boże, który dzisiaj Bóg do nas kieruje, mówi nam o darze mądrości słowa.

Objawia się̨ on w chrześcijanach, którzy głoszą̨ ewangelię Jezusa Chrystusa „wszystkim narodom” świata (por. Mt 28,19-20). Na polską ziemię dotarli oni ponad tysiąc lat temu.

My – chrześcijanie początku XXI wieku – otrzymaliśmy w chrzcie i sakramencie bierzmowania moc tego samego Ducha, aby Dobrą Nowinę̨ Chrystusa głosić́ dzisiaj: w kraju cieszącym się̨ wolnością̨ religijną, pomyślnością̨ materialną i pokojem wewnętrznym.

Zastanówmy się, jak na co dzień́ dajemy świadectwo Ewangelii Jezusa Chrystusa w naszych rodzinach, szkołach, miejscach pracy, w życiu publicznym i w wielorakiej aktywności medialnej: w rozmowach telefonicznych, esemesach, dyskusjach na forach internetowych, w wypowiedziach i różnorodnych głosowaniach?

Czy i w jakim stopniu w tej naszej aktywności objawia się̨ moc Ducha Świętego, a zwłaszcza dar mądrości słowa, inspirujący do wybierania prawdy i dobra, do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, do trwania w wierności Ewangelii?

Oby i do nas mogły odnosić́ się̨ słowa apostoła Pawła: „Jeśli żyjemy dzięki Duchowi, postępujemy również̇ zgodnie ze wskazaniami Ducha” (Ga 5,25).