logo AIC

Najstarszym dziełem, a zarazem najbliższym sercu, św. Wincentego było powołanie Bractwa Pań Miłosierdzia w Chillon-les-Dombes we Francji, w 1617 roku, które dzisiaj znane jest na całym świecie jako Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo.

Spotkania formacyjne

 • Odbywają się w czwarty piątek miesiąca – Msza Święta o godz. 18.00.
 • Następnie po Mszy św. konferencja głoszona przez Promotora oraz omówienie spraw organizacyjnych.

Dyżury i kontakt

 • Dla osób potrzebujących członkowie Stowarzyszenia pełnią dyżury w siedzibie Jednostki Terenowej – w starej kaplicy „Betania” przy naszej parafii.
 • Kontakt w siedzibie, w czasie dyżurów: środa 17.00 – 19.00 lub telefoniczny bezpośrednio z Prezesem Stowarzyszenia – p. Andrzejem Bratkiem (tel. 505 277 131).
 • W sprawach pilnych można się kontaktować przez kancelarię parafialną (tel. 551 74 44 w. 25) lub zakrystię.
 • Opiekun: ks. Łukasz Patoń CM.

Początek

Podstawowym celem działalności jest świadczenie miłości Chrystusa. W duchu jego założyciela, w oparciu o naukę i długoletnią praktykę św. Wincentego. Dla dobra i rozwoju najbardziej upośledzonych i potrzebujących. Sprowadzenie do Polski Księży Misjonarzy w 1651 roku przez królową Gonzagę, rozpoczęło nieprzerwaną pracę charytatywną. Nawet likwidacja stowarzyszeń kościelnych przez władze PRL nie powstrzymała w pracy grup charytatywnych przy parafiach, szczególnie misjonarskich.

W naszym kraju Stowarzyszenie działa od 10 maja 1990 roku, tj. od daty ukazania się dekretu ks. kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, po myśli przepisu kan. 312 &1, 2KPK i posiada osobowość prawa kościelnego. Zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie posiada osobowość prawną.

AIC w Sopocie

AIC – Asociación internacional of charity, w naszej parafii powstała Jednostka Terenowa Stowarzyszenia w 1991 roku z inicjatywy ówczesnego ks. Proboszcza Stanisława Basiuka CM.

 • Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo – Sopot z siedzibą: ul. Kujawska 50/52, 81-862.
 • Sopot jest Jednostką Terenową Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z siedzibą: ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym w Gdańsku 26.11.1991r.
 • Prezesem jest Pan Andrzej Bratek, a opiekunem Duchowym ks. Proboszcz Jerzy Berdychowski CM.
 • Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym 26.11.2004 roku pod numerem 0000221661, numer REGON 192930201. Od 15.09.2005 r. – organizacja pożytku publicznego.
 • Stowarzyszenie prowadzi działalność według PKD 94 99. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia pracowników.
 • Jednostka liczy 15-tu członków czynnych, których w prowadzonej pracy charytatywnej wspierają wolontariusze ze wspólnot parafialnych.

Celem Stowarzyszenia jest świadczenie miłosierdzia w oparciu o naukę, długoletnią praktykę i w duchu św. Wincentego a Paulo, dla dobra i rozwoju najbardziej upośledzonych i potrzebujących.

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Sopot realizuje cele statutowe niosąc pomoc rodzinom (112), przede wszystkim ubogim (71) wielodzietnym (13), matkom samotnie wychowującym dzieci (13), osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym i chorym (32), sierotom (4), dzieciom z ubogich rodzin, bezrobotnym, bezdomnym (23) i innym potrzebującym.

Umowa podpisana z Caritas Archidiecezji Gdańskiej pozwala nam obdarowywać potrzebujących otrzymywanym towarem żywnościowym, takim jak: mleko, makaron, mąka, ryż, ser topiony, ser żółty, masło, chleb chrupki, kasza z jarzynami, kasza gryczana, makaron z gulaszem, kasza z gulaszem, płatki kukurydziane, musli, herbatniki, kawa zbożowa, zupa pomidorowa, krupnik. Rokrocznie jest to wielkość 8-11 ton.

W ramach prowadzonej pracy charytatywnej członkowie

 • odwiedzają chorych i pomagają w pracach gospodarczych,
 • pomagają w załatwianiu spraw administracyjnych,
 • wydają paczki na Święta Wielkanocne (90) i Święta Bożego Narodzenia (130),
 • prowadzą wsparcie finansowe osób bardzo ubogich w trudnej sytuacji,
 • dofinansowują w granicach 50% wykup lekarstw dla emerytów i rencistów opłacamy w stołówce szkolnej,
 • obiady dla 10-ciorga dzieci z ubogich rodzin dofinansowują zakup podręczników dla dzieci z ubogich rodzin,
 • organizują dla osób starszych, samotnych spotkania, rozpoczynające się Mszą Świętą, osoby chore są dowożone, a kończy się wspólny spotkaniem z poczęstunkiem.

W pracy charytatywnej naszą działalność wspierają i służą pomocą Księża.

Formacja duchowa naszej wspólnoty to uczestniczenie członków Stowarzyszenia w spotkaniach w czwarty piątek miesiąca, rozpoczętych Mszą św. wieczorną, a następnie spotkanie w siedzibie Jednostki Terenowej, wysłuchanie konferencji księdza-opiekuna, naszego Promotora, którym jest Ks. Proboszcz Jerzy Berdychowski CM. Członkowie Stowarzyszenia, wolontariusze i wszystkie osoby chętne mogą skorzystać z naszych dość bogatych materiałów (książki, płyty DVD i kasety wideo) dotyczących duchowości wincentyńskiej i działalności charytatywnej, również ogólnopolskich organizacji udzielających pomocy rodzinom, a także kobietom będącym ofiarami przemocy.

Uczestniczymy aktywnie w życiu liturgicznym parafii. Uczestniczyliśmy w rekolekcjach dla „Rodziny Wincentyńskiej” organizowanych przez Moderatora Krajowego i Zarząd Stowarzyszenia, które odbyły się w sanktuarium w Górce Klasztornej. Kilkoro naszych przedstawicieli uczestniczyło w Dniach Modlitwy Wincentyńskiej na Jasnej Górze w Częstochowie.

Dodatkowe informacje nt. AIC

By dowiedzieć się więcej warto odwiedzić stronę AIC w Polsce.